"Daliborka"

Badeniho 1 / Na Valech 2, Praha 6, Hradčany


budova

V současné době jsou volné tyto prostory k pronajmu

Budova je obsazena

Fotografie

Historie

Mapa

V případě zájmu
tel: +420 731 104 132
E-mail klikněte, prosím zde

Odkazy